Personality

Jyotirao Phule

11 April 1827 – 28 November 1890

By profession he was a businessman and Municipal contractor.

He wrote following books in Marathi :

लेखनकाळ साहित्य प्रकार नाव
1855 नाटक तृतीय रत्‍न
1869 पवाडा छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पवाडा
1869 पवाडा विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी
1869 पुस्तक ब्राह्मणांचे कसब
1873 पुस्तक गुलामगिरी
1876 अहवाल सत्यशोधक समाजाची तिसर्‍या वार्षिक समारंभाची हकीकत
1877 अहवाल पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट
1889 निबंध पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध व वक्तृत्व समारंभ
1877 पत्रक दुष्काळविषयक पत्रक
 1882 निवेदन हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन
1883 पुस्तक शेतकऱ्याचा असूड
1884 निबंध महात्मा फुले यांचे मलबारींच्या दोन टिपणांविषयीचे मत
1885 पत्र मराठी ग्रंथागार सभेस पत्र
1885 पुस्तक सत्सार अंक १
1885 पुस्तक सत्सार अंक २
1885 पुस्तक इशारा
1886 जाहीर प्रकटन ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर
1886 पत्र मामा परमानंद यांस पत्र
1887 पुस्तक सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधी
1887 काव्यरचना अखंडादी काव्य रचना
1887 मृत्युपत्र महात्मा फुले यांचे उईलपत्र
1891 पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक

Founder of Sathyashodhak Samaj [1873]

 

Categories: Personality

Tagged as: