Former Governors of west bengal

the State of West Bengal

Former Governors (Since Independence)

NameTenure
Shri Chakravarti Rajagopalachari15/08/1947  –  20/06/1948  
Dr. Kailash Nath Katju21/06/1948  –  31/10/1951  
Dr. Harendra Coomer Mookerjee01/11/1951  –  07/08/1956  
Smt. Padmaja Naidu03/11/1956  –  31/05/1967  
Shri Dharma Vira01/06/1967  –  31/03/1969  
Shri Shanti Swarup Dhavan19/09/1969  –  20/08/1971  
Shri Anthony Lancelot Dias21/08/1971  –  05/11/1977  
Shri Tribhuvan Narayan Singh06/11/1977  –  11/09/1981  
Shri Bhairab Dutt Pande12/09/1981  –  09/10/1983  
Shri Anant Prasad Sharma10/10/1983  –  15/08/1984  
Shri Uma Shankar Dikshit01/10/1984  –  11/08/1986  
Prof. Saiyid Nurul Hasan12/08/1986  –  01/03/1989  07/02/1990  –  12/07/1993  
Shri T. V. Rajeswar02/03/1989  –  06/02/1990  
Shri K. V. Raghunath Reddy14/08/1993  –  26/04/1998  
Dr. Akhlaq-Ur-Rahman Kidwai27/04/1998  –  17/05/1999  
Justice Shri Shyamal Kumar Sen18/05/1999  –  03/12/1999  
Shri Viren J. Shah04/12/1999  –  13/12/2004  
Shri Gopal Krishna Gandhi14/12/2004  –  23/01/2010  
Shri M. K. Narayanan24/01/2010  –  30/06/2014  
Dr. D. Y. Patil04/07/2014  –  17/07/2014  
Shri Keshari Nath Tripathi24/07/2014  –  29/07/2019