ADVOCATE

دستورالعمل کارآموزی وکالت: Lawyer training internship guidelines -Iran

با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما در طی کارآموزی خواهشمند است کلیه مطالب این دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده تا از ایجاد وقفه در امر آموزش و بروز مشکلات بعدی برای خود جلوگیری نمائید.
شروع دوره

هنگامی است که فرد طی معرفی نامه داخلی که از واحد مشاوران حقوقی صادر می شود رسماً به اداره آموزش مراجعه کرده و با تشکیل پرونده ابلاغ کارآموزی دریافت نماید.

نکته: مهمترین وظیفه کارآموز در ابتدای دوره دانستن اطلاعات ضروری آموزشی نظیر شماره پرونده آموزش (در بالای برگه حضور و غیاب درج و کلیه ابلاغها تحت آن شماره صادر می شود) نحوه تکمیل گزارش کار، ثبت نام کلاسهای تئوری، دریافت ابلاغ وکیل سرپرست و رعایت مقررات انضباطی و عدم غیبت غیرموجه می باشد.

v مراحل دوره

دوره آموزش مشاوره حقوقی شامل سه مرحله می باشد:

1_ دوره عملی: با صدور ابلاغ حقوقی آغاز می شود و در این دوره کارآموز می بایست با در دست داشتن ابلاغ کارآموزی که اداره آموزش صادر می کند به مجتمع قضائی خود مراجعه نموده و کارآموزی عملی خود را آغاز نماید و در پایان دوره با همراه داشتن برگه حضور و غیاب جهت دریافت ابلاغ بعدی به اداره آموزش مراجعه نماید که این دوره‌ها شامل: 1_ دفاتر محاکم یا شوراهای حل اختلاف (15 روز) 2_ شعب حقوقی (35 روز) 3_ اجرای احکام مدنی (25 روز)

4_ دادسراها و شعب کیفری (30 روز) 5_ اجرای احکام کیفری (25 روز) 6_ اطفال یا اداره امور سرپرستی (5 روز) 7_ خانواده (15روز) 8_ تجدیدنظر و یا دادگاه کیفری استان (30 روز)، جمع کل دوره 180 روز (6 ماه) می باشد.

نکته: کلیه پذیرفته شدگان در آزمونهای مرکز که بصورت مشروط یا ذخیره پذیرفته

شده اند می بایست 9 ماه کارآموزی نمایند، لذا دوره عملی برای این کارآموزان شامل موارد ذیل

می باشد: 1_ دفاتر محاکم یا شوراهای حل اختلاف (25 روز) 2_ شعب حقوقی (50 روز)

3_ اجرای احکام مدنی (35 روز) 4_ دادسراها و شعب کیفری (50 روز) 5_ اجرای احکام کیفری (35روز) 6_ اطفال و اداره امور سرپرستی (10روز) 7_ خانواده (20 روز) 8_ تجدیدنظر یا دادگاه‌کیفری استان (35 روز)، جمع کل دوره 270 روز (9 ماه)

یادآوری: در پایان دوره آموزشی هر کارآموز موظف است که تعداد 130 گزارش را شخصاً بصورت تایپ شده صحافی شده همراه با CD مربوطه به اداره آموزش تحویل دهد.

v نحوه گزارش نویسی

در ابتدای هر گزارش می بایست ابتدا کلاسه پرونده، نام مجتمع، شماره شعبه رسیدگی کننده ذکر شود سپس خواهان و خوانده با نام کوچک بیان گردد. در ادامه سیر مراحل پرونده نظیر گردشکار در دادگاه بدوی، نظر کارشناس رسمی (در صورت وجود در پرونده) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی، گردشکار پرونده در دادگاه تجدیدنظر و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر آورده شود. در پایان کارآموز موظف است تجربیات و نتایج حاصله از مطالعه پرونده را ذکر نماید در غیر اینصورت گزارش ناقص بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. ابتدای هر گزارش فهرست بندی به تفکیک فصول و موضوع و شماره صفحه از ضروری ترین نکاتی است که کارآموزی

می بایست انجام دهد و پایان هر گزارش را به مهر و امضای قاضی برساند.

v موضوعات گزارش نویسی

همانگونه که می دانید کلیه پرونده های که در محاکم مطرح می باشند شامل موضوعات حقوقی و یا موضوعات کیفری می باشد مواردی که در ادامه بیان خواهد شد جهت اطلاع کارآموز از مطالبی است که می توان از آن گزارش تهیه نمود. بی شک تمامی این موضوعات در یک شعبه و یا در یک مجتمع موجود نخواهد بود و لذا الزامی به تهیه تمامی گزارشات نمی باشد از طرفی ممکن است بعضی از موضوعات در محاکم وجود داشته باشند که نامی از آنها به میان نیامده باشد در این صورت گزارش آن موارد نیز بلامانع می باشد.

توجه: برای رعایت تعداد گزارش کارآموز مجاز است در هر مرحله از هر موضوع حداکثر تا چهار پرونده گزارش نماید.

موضوعات حقوقی که می توان در دفاتر محاکم شعب حقوقی، اجرای احکام مدنی، خانواده، تجدیدنظر (شعب حقوقی) یافت شامل موارد ذیل است:

فسخ قرارداد بیع، تخلیه اماکن مسکونی، تعدیل اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهد، اعلام ورشکستگی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، خلع ید و مطالبه اجره المثل، اعسار از محکوم به، قرار تأمین خواسته، قرار تأمین دلیل، اصلاح شناسنامه، دعوای مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری مانند سفته و غیره، تنفیذ وصیت نامه، صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین، تنفیذ رأی داوران مرضی الطرفین، اجازه انتقال به غیر یا پرداخت سرقفلی و خرید سرقفلی ملک تجاری، اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه، افراز و تقسیم و فروش املاک مشاع، تعیین نفقه، حق حضانت، حق ملاقات، طلاق زوجین با استناد به قاعده عسر و حرج، طلاق خلع، طلاق توافقی، فسخ نکاح الزام به ثبت نکاح، تمکین، اثبات نسب، اجازه ازدواج مجدد، اثبات اصل نکاح یا اصل طلاق تعیین اجرت المثل زوجه، الزام به تهیه مسکن علیحده، تعیین قیم و اداره امور مالی محجورین، گواهی رشد، ضم امین در موارد معین قانونی، نگهداری و حفظ اموال غایب مفقودالاثر، تعیین موت فرضی برای غایب، نگهداری و حفظ اموال بلاصاحب و بلاوارث، تحریر و تقسیم ترکه.

موضوعات کیفری که می توان در دادسراها، شعب کیفری، اجرای احکام کیفری، اطفال، تجدیدنظر (شعب کیفری) یافت شامل موارد ذیل است:

صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت، قارهی تأمینی و قرار ممنوع الخروجی، جعل، کلاهبرداری، اختلاس، قتل غیرعمد، قتل عمد، آدم ربایی، سرقت تعزیری، سرقت مستوجب حد، تصادفات رانندگی منتهی به ایراد خسارت مالی، خیانت در امانت، فروش مال غیره، افتراء، صدور چک بلامحل موضوع ماده 3 و 7، ایراد ضرب و جرح عمدی _ غیرعمدی و تعیین دیات، منازعات، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، حکم آزادی مشروط، تصرف عدوانی، ترک انفاق، تعلیق مجازات، تخریب، فحاشی، فریب در ازدواج، شهادت خلاف واقع، اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرائم غیرقابل گذشت بعد از گذشت شاکی خصوصی.

نکته: گزارشات کارآموزی در پایان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و چنانچه گزارشی ناقص باشد صدور تسویه حساب آموزشی منوط به رفع نقص آن می باشد.

2_ وکیل سرپرست: این مرحله شامل همکاری با وکیل سرپرست در زمینه پرونده های قضایی، انجام پرسش و پاسخ در زمینه وکالت، ارتقای سطح علمی کارآموز و استفاده از تجربیات عملی وکیل جهت آماده شدن برای ورود به دادگاهها و شروع به کار، ارتقای صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری وکالت می باشد.

یادآوری مهم: به استناد آئین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران انجام وکالت تنها در صورت دریافت پروانه وکالت مجاز خواهد بود و کارآموزان به هیچ وجه مجاز به وکالت انفرادی یا وکالت به همراه وکیل سرپرست نیستند.

مدت کارآموزی نزد وکیل سرپرست دو ماه و زمان آن بعدازظهرها می باشد همراه برگه ابلاغ وکیل سرپرست یک برگه ارزیابی داده خواهد شد که می بایست پس از پایان دوره توسط وکیل سرپرست کامل گشته در آن ارزیابی از کارآموز و تأییدیه طی دوره وجود داشته باشد.

3_ کارآموزی علمی: این دوره مختص دارندگان مدرک کارشناسی می باشد و کلیه کارآموزانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا می باشد از طی این دوره معاف می باشند. طول مدت این دوره با برگزاری آزمون و اعلام نتایج حدود 2 ماه می باشد و دروسی که در این مرحله تدریس می شود شامل: 1_ آئین دادرسی کیفری 2_ آئین دادرسی مدنی 3_ حقوق ثبت

4_ فقه الوکاله و آشنایی با قررات وکالت و نحوه محاسبه دستمزد وکلاء 5_ آئین نگارش و لایحه نویسی 6_ امور حسبی (مختص دارندگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی) 7_ حقوق خانواده (مختص دارندگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی) می باشد که زمان ثبت نام این دوره همراه با شروع دوره کیفری می باشد.

تذکر (1): کارآموزانی که دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشند نیازی به ثبت نام در همه دروس نمی باشد ولی می بایست دروس حقوق ثبت، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، را امتحان دهند مگر اینکه در لیست دروس تحصیلی دانشگاهی خود واحدهای فوق را گذرانده باشند.

تذکر (2): ارائه گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و تأییدیه مدرک تحصیلی بعنوان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا محاسبه خواهد شد.

تذکر (3): پذیرفته شدگانی که بصورت مشروط پذیرفته شوند و فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق موظف به ارائه کار تحقیقی علاوه بر گزارش کارآموزی خواهند بود.

تذکر (4): جهت ارتقای سطح کیفی کلاسهای تئوری در پایان دوره به هر کارآموز برگه ارزیابی دوره اعطاء خواهد شد که می بایست با دقت کامل نوشته و به اداره آموزش تحویل گردد.

تذکر (5): برای موفقیت در دوره علمی می بایست نمره هر درس بالای 10 و معدل بالای 12 باشد.

تذکر (6): در صورتی که کارآموز در یکی از دروس نمره کمتر از 10 کسب نماید در صورتی که با حذف آن درس معدل کل دروس کمتر از 12 نشود دوره علمی پایان یافته تلقی خواهد شد.

در پایان با تأکید مجدد بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی یادآور می شود کارآموز موظف است دوره کارآموزی را بدون وقفه طی نماید در این رابطه نکات ذیل قابل توجه می باشد:

1_ فاصله زمانی بین هر ابلاغ کارآموزی حداکثر 15 روز می باشد.

2_ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه به منزله انصراف تلقی خواهد شد و مطابق آئین نامه با متخلف برخورد خواهد شد.

3_ در صورت بروز مشکل، کارآموز موظف است طی درخواست کتبی و با هماهنگی اداره آموزش از مرخصی استفاده نماید.

4_ کارآموز موظف است به همان میزان که ابلاغ دریافت داشته در محاکم حضور یابد.

5_ بمنظور طی دوره در موعد مقرر کارآموزان می بایست گزارشات و تحقیقات خود را در طول دوره آماده نمایند تا ضمن تسریع در امر ارزیابی گزارشات کارآموزی و صدور تسویه حساب آموزشی بتوانند در اولین مراسم تحلیف شرکت نمایند.

 


Machine Translation [English]

Lawyer training internship guidelines

Dear trainee,

Greetings and best wishes to you during the internship Please read carefully all the instructions in this manual to avoid interruptions to your training and future problems.

The course begins when an individual submits a formal letter of recommendation from a legal adviser to the Department of Education and receives an apprenticeship filing.

Note: The most important task for the trainee at the beginning of the course is to know the essential educational information such as the training file number (issued at the top of the attendance sheet and all notifications under that number) How to complete the job report, enroll in theory classes, receive supervisor counseling and observance Disciplinary rules and absences are unjustified.

Course stages

Legal counseling training consists of three stages:

1) Practical Course: Begins with legal notice and during this period the trainee must go to his / her judicial compound with the apprenticeship issued by the Department of Education and begin his / her practical apprenticeship at the end of the course. Attendance forms for further notification to the Department of Education, which include: 1) Courts of Appeal or Dispute Resolution Councils (15 days) 2) Legal Branches (35 days) 3- Civil Enforcement (25 days)

4. Criminal Courts and Branches ( 30 days 5) Implementation of criminal sentences (25 days) 6) Children or Administration (5 days) 7 Family (15 days) 8 Provincial Court of Appeal (30 days),  A total of 180 days (6 months) is required.

Note: All entrants in the Center tests that are conditional or reserved must have 9 months of training, so the practical course for these trainees includes the following:

Are 1) Courts of Appeal or Dispute Resolution Councils (25 days) 2- Legal Branches (50 days)

3- Civil Enforcement (35 days) 4- Criminal Courts and Branches (50 days) 5- Execution of Criminal Judgments (35 Days) 6_ Children and Administration Supervision (10 days) 7_ Family (20 days) 8_ Provincial Criminal Court of Appeal (35 days), 270 days total (9 months)

Reminder: At the end of the training period each trainee is required to complete 130 personally typed reports Together with the relevant CD will be delivered to the Department of Education.

  How to Report

At the beginning of each report, the class of case, the name of the complex, the number of the investigating branch should be mentioned, then the petitioner should read in small name. Following the proceedings of the case, such as circulating in the lower court, the opinion of the official expert (if any) on the appeal of the judge in the lower court, on the transfer of the case to the court of appeal and on appeal. Finally, the trainee is obliged to mention the experiences and results of the case study, otherwise the report is incomplete and will not be accepted at all. The beginning of each listing report by chapters and subject and page number are the most essential trainees to complete and end the report with the seal and signature of the judge.

Reporting topics

As you know, all court cases involve legal and / or criminal matters. The following will be a briefing on what the report can be. Of course, not all of these issues will be available in a branch or in a complex, so not all reports are required. On the other hand, there may be some cases in the courts that are not named, if not their reporting. Cases are also permitted.

Note: Up to four interns are allowed to report up to four cases per case for each intern.

Legal issues that can be found in law offices, civil law enforcement, family, appeals (law offices) include:

Termination of the Bea contract, eviction of residences, modification of rent, requirement to formalize the document, seizure of property, obligation to fulfill obligations, bankruptcy, removal of harassment and deprivation of rights, disqualification and claim of proxy, discharge from conviction Required, reasoned, modification of birth certificate, claim for commercial documents such as promissory note, etc., ratification of will, issuance of a correction order based on the amended report of the parties, validation of the judgment of the arbitrators, transfer of non-payment or goodwill and purchase. Commercial property goodwill, application of Article 2 of the Penal Code and sentenced to imprisonment, separation and sale Locke, Alimony, Right to Custody, Right to Meet, Divorced Couples Citing Divorce, Divorce, Agreed Divorce, Termination of Marriage Required to Register Marriage, Obedience, Proof of Relation, Permission to remarry, Proof of Marriage or Principle Determining the Wife’s Proverb, Obligatory Housing, Appointing and Managing the Treasury, Certificate of Growth,

Criminal matters that can be found in prosecution offices, criminal branches, criminal courts, children, appeals (criminal branches) include:

Indictment and conviction; Deliberate homicide, kidnapping, aggravated robbery, traffic accidents leading to financial loss, treason in lending, sale of the property, etc., defamation, unpaid checks subject to Articles 3 and 7, intentional/unintentional assault and aggravated assault. , Conflicts, Prohibition of Prosecution, Prohibition of Prosecution, Conditional Release, Conviction Seizure, Benefit Leave, Suspension of Punishment, Destruction, Offense, Deception Marriage, false testimony, applying Article 696 of the Penal Code and applying Article 277 of the Criminal Code of Criminal Procedure and mitigation unforgiving after a private prosecution.

Note: The internship reports will be evaluated at the end and if the report is incomplete, the educational settlement will be subject to its failure.

2- Attorney-at-Law: This phase involves working with the Attorney-at-Law in litigation, advising and answering attorneys, upgrading an apprenticeship, and utilizing the lawyer’s practical experience to prepare for court and commencement work, and to promote ethical competence. And the behavior and the power of attorney.

Important Note: According to the by-law of Article 187 of the Third Economic and Social Development Program of the Islamic Republic of Iran, the practice of advocacy will be permissible only upon obtaining a lawyer’s license, and trainees are by no means permitted to practice solitary or solicitor advocacy.

The internship period for the supervising lawyer is two months and the afternoon is followed by an assessment sheet for the supervising lawyer, which must be completed by the supervising attorney after the end of the period, including apprenticeship and approval during the period.

3. Academic Internship: This course is for undergraduate degree holders and all trainees holding a master’s or doctoral degree are exempt from this course. The duration of the course is approximately 2 months with the examination and announcement of the results and the lessons taught in this phase include: 1) Criminal Procedure 2_ Civil Procedure 3_ Patent Law

4- jurisprudence and familiarity with the law and how to calculate the salaries of lawyers. Is the time of registration of this period with the commencement of the penalty period.

NOTE (1): Interns with a Ph.D. in Islamic Law and Foundations of Islamic Law do not need to be enrolled in all courses, but should be required to enroll in law courses, civil procedure, criminal procedure, unless they are on the list of academic courses. Have passed the above units themselves.

NOTE (2): A valid certificate from the University of Study and Certification will be counted as a master’s and doctoral degree.

Note 3: Conditionally accepted applicants and jurisprudence and law graduates will be required to submit research work in addition to the internship report.

Note (4): To enhance the quality of theory classes at the end of the course, each trainee will be awarded a course evaluation sheet which must be carefully written and submitted to the Department of Education.

Note (5): To be successful in a science course, you must have a grade of 10 and an average of 12.

Note 6: If the trainee achieves a score of less than 10 in one course, if the total grade of lesson is not less than 12, the course will be considered terminated.

Finally, reaffirming the observance of educational rules and regulations, it is worth noting that the trainee is required to complete an internship without interruption. The following are noteworthy:

1 – The time interval between each internship announcement is a maximum of 15 days.

2) Unjustified absence for more than one month shall be considered as a cancellation and shall be dealt with in accordance with the by-law.

3. In case of any problem, the trainee is obliged to take leave in written request and in coordination with the Department of Education.

4. The trainee shall be required to appear before the courts as much as he or she has been notified.

5. During the course, trainees must prepare their own reports and investigations during the course so as to expedite the evaluation of apprenticeship reports and the issuance of training clearances to participate in the first inauguration.


Iranian lawyer training internship guidelines

Categories: ADVOCATE, CIVIL, Law of Iran

Tagged as: ,