শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্- Srimad Rupa pada raja Prathana dasakam-Sridhar Deva Goswami

শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্

শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-দেবগোস্বামি

श्रीमदरूप पदरजः प्रार्थना दसकं

श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी

শ্রীমচ্চৈতন্যপাদৌ চরকমলযুগৌ নেত্রভৃঙ্গৌ মধু দ্যৌ
গৌড়ে তৌ পায়য়ন্তৌ ব্রজবিপিনগতৌ ব্যাজযুক্তৌ সমুৎকৌ ।
ভাতৌ সভ্রাতৃকস্য স্বজনগণপতের্যস্য সৌভাগ্যভূম্নঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১॥

পীতশ্রীগৌরপাদাম্বুজমধুমদিরোন্মত্তহৃদ্­ভৃঙ্গরাজো
রাজ্যৈশ্বর্য্যং জহৌ যো জননিবহহিতাদত্তচিত্তো নিজাগ্র্যম্ ।
বিজ্ঞাপ্য স্বনুজেন ব্রজগমনরতং চান্বগাৎ গৌরচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥২॥

বৃন্দারণ্যাৎ প্রয়াগে হরিরসনটনৈর্নামসঙ্কীর্ত্তনৈশ্চ
লেভে যো মাধবাগ্রে জনগহনগতং প্রেমমত্তং জনাংশ্চ ।
ভাবৈঃ স্বৈর্মাদয়ন্তং হৃতনিধিরিব তং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৩॥

একান্তং লব্ধপাদাম্বুজনিজহৃদয়প্রেষ্ঠপাত্রো মহার্ত্তি-
র্দৈন্যৈর্দুঃখাশ্রুপূর্ণৈর্দশনধৃততৃণৈঃ পূজয়ামাস গৌরম্ ।
স্বান্তঃ কৃষ্ণঞ্চ গঙ্গা-দিনমণি-তনয়াসঙ্গমে সানুজো যঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৪॥

স্বস্য প্রেমস্বরূপং প্রিয়দয়িতবিলাসানুরূপৈকরূপং
দূরে ভূলুণ্ঠিতং যং সহজসুমধুরশ্রীযুতং সানুজঞ্চ ।
দৃষ্ট্বা দেবোঽতিভূর্ণং স্তুতিবহুমুখমাশ্লিষ্য গাঢ়ং ররঞ্জে
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৫॥

কৈবল্যপ্রেমভূমাবখিলরসসুধাসিন্ধুসঞ্চারদক্ষং
জ্ঞাত্বাপ্যেবঞ্চ রাধাপদভজনসুধাং লীলয়াপায়য়দ্­যম্ ।
শক্তিং সঞ্চার্য্য গৌরো নিজভজনসুধাদানদক্ষং চকার
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৬॥

গৌরাদেশাচ্চ বৃন্দা-বিপিনমিহ পরিক্রম্য নীলাচলং যো
গত্ব কাব্যামৃতৈঃ স্বৈ-র্ব্রজযুবযুগল-ক্রীড়নার্থৈঃ প্রকামম্ ।
রামানন্দস্বরূপাদিভিরপি কবিভিস্তর্পয়ামাস গৌরং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৭॥

লীলাসংগোপনে শ্রীভগবত ইহ বৈ জঙ্গমে স্থাবরেঽপি
সংমুগ্ধে সাগ্রজাতঃ প্রভুবিরহহৃতপ্রায়জীবেন্দ্রিয়াণাম্ ।
যশ্চাসীদাশ্রয়ৈকস্থলমিব রঘুগোপালজীবাদিবর্গে
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তেঃ সাধুবৃত্তেঃ প্রকটনমপি তল্লুপ্ততীর্থাদিকানাং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজভজনময়ং রাগমার্গং বিশুদ্ধম্ ।
গ্রন্থৈর্যেন প্রদত্তং নিখিলমিহ নিজাভীষ্টদেবেপ্সিতঞ্চ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৯॥

লীলাসংগোপকালে নিরুপধিকরুণাকারিণা স্বামিনাহং
যৎপাদাব্জেঽর্পিতো যৎ পদভজনময়ং গায়য়িত্ব তু গীতম্ ।
যোগ্যাযোগ্যত্বভাবং মম খলু সকলং দুষ্টবুদ্ধেরগৃহ্নন্
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১০॥


শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকের অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবন-গমনে ব্যাজযুক্ত শ্রীমচ্চৈতন্যপাদপদ্মযুগল, নিজ ণণের অধিপতি (সম্প্রদায় রূপানুগ বলিয়া) ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভাগ্যের আকরভূমি যাঁহার সেই পরমোৎকণ্ঠিত নয়নভৃঙ্গযুগলকে মধুপান করাইতে করাইতে গৌড়ে (গৌড় নগরে) শোভিত হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্­রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥১॥

শ্রীরামকেলিধামে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের মধুরূপ মদিরা পানে উন্মও হইয়া যাঁহার হৃদয়রূপ ভৃঙ্গরাজ নিখিল জনকল্যাণের জন্য (হরিকীর্ত্তনের দ্বারা) আত্মোৎসর্গ করতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অগ্রজ শ্রীসনাতনকে জানাইয়া অনুজ শ্রীবল্লভের সহিত (নীলাচল হইতে) শ্রীবৃন্দাবনগমনরত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥২॥

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত প্রয়াগধামে লক্ষ লক্ষ লোকমধ্যে নামসঙ্গীর্ত্তনরত, প্রেমোন্মত্ত ও নৃত্যপরায়ণ এবং সাত্ত্বিকাদি অদ্ভুত ভাবদ্বারা শত শত সশ্রদ্ধ ব্যক্তির চিত্তদ্রবকারী সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে যিনি শ্রীবিন্দুমাধবজীউর সন্মুখে হারানিধির ন্যায় লাভ করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৩॥

পবিত্র গঙ্গাযমুনাসঙ্গমস্থলে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরবর্ণ নিজ প্রাণ-প্রিয়তম দেবতার শ্রীপাদপদ্ম একান্তে লাভ করিয়া মহা আর্ত্তি সহকারে যিনি দৈন্য, দুঃখাশ্রু ও দশনধৃত তৃণ সমূহের দ্বারা অনুজের সহিত উঁহার পূজা করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৪॥

নিজ প্রেমস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ ও দয়িতস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট এবং নিজের একমাত্র অনুরূপ বিলাস মূর্ত্তি যাঁহাকে দূরে অনুজের সহিত ভূলুণ্ঠিত দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ত্বরিত গতিতে প্রশংসামুখর যাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৫॥

কেবল-প্রেমভূমিকায় (ব্রজরসে) অখিলরসামৃতসিন্ধু-নিপুণ (নিত্য পরিজনরূপে) জানিয়াও শ্রীগৌরহরি লীলা-বিস্তার নিমিত্ত যাঁহাকে শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যামৃত পান করাইয়াছিলেন এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বভজনসুধা-বিতরণে বিচক্ষণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­মদ্­রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় এই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণান্তে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া যিনি ব্রজযুবদ্বন্দ্ববিলাসময় স্বরচিত কাব্যামৃত দ্বারা শ্রীরামানন্দ-স্বরূপাদি সুধীমণ্ডলের সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রভূত তৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন—সেই শ্রী­মদ্­রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৭॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংবরণে জগতে যখন নিখিল জীব সমূহ, এমন কি স্থাবর পর্য্যন্ত গাঢ় দুঃখে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অগ্রজের সহিত যিনি প্রভুবিরহে হৃতপ্রায় প্রাণেন্দ্রিয় রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তণণেরও একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন—সেই শ্রী­মদ্­রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ, ভক্তি-সদাচার সংস্থাপন, লুপ্ততীর্থাদির প্রকাশ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমভজনময় বিশুদ্ধ রাগমার্গ প্রদর্শন প্রভৃতি নিজ ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিখিল মনোঽভীষ্ট যিনি বহু বহু গ্রন্থের দ্বারা জগতে প্রদান করিয়াছেন—সেই শ্রী­মদ্­রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৯॥

অহৈতুক করুণাময় আমার প্রভু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের মহিমাময় (শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ) গান করাইয়া যাঁহার শ্রীচরণ-কমলে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, দুর্ম্মতি হইলেও সেই আমার সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা পরিহার করিয়া সেই শ্রী­মদ্­রূপপ্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিতে করিবেন ॥৬॥


%d bloggers like this: