Irish Declaration of Independence-1919

United Kingdom

Whereas the Irish people is by right a free people:

And Whereas for seven hundred years the Irish people has never ceased to repudiate and has repeatedly protested in arms against foreign usurpation:

And Whereas English rule in this country is, and always has been, based upon force and fraud and maintained by military occupation against the declared will of the people:

And Whereas the Irish Republic was proclaimed in Dublin on Easter Monday, 1916, by the Irish Republican Army acting on behalf of the Irish people:

And Whereas the Irish people is resolved to secure and maintain its complete independence in order to promote the common weal, to re-establish justice, to provide for future defence, to insure peace at home and goodwill with all nations and to constitute a national polity based upon the people’s will with equal right and equal opportunity for every citizen:

And Whereas at the threshold of a new era in history the Irish electorate has in the General Election of December, 1918, seized the first occasion to declare by an overwhelming majority its firm allegiance to the Irish Republic:

Now, therefore, we, the elected Representatives of the ancient Irish people in National Parliament assembled, do, in the name of the Irish nation, ratify the establishment of the Irish Republic and pledge ourselves and our people to make this declaration effective by every means at our command:

We ordain that the elected Representatives of the Irish people alone have power to make laws binding on the people of Ireland, and that the Irish Parliament is the only Parliament to which that people will give its allegiance:

We solemnly declare foreign government in Ireland to be an invasion of our national right which we will never tolerate, and we demand the evacuation of our country by the English Garrison

We claim for our national independence the recognition and support of every free nation in the world, and we proclaim that independence to be a condition precedent to international peace hereafter:

In the name of the Irish people we humbly commit our destiny to Almighty God who gave our fathers the courage and determination to persevere through long centuries of a ruthless tyranny, and strong in the justice of the cause which they have handed down to us, we ask His divine blessing on this the last stage of the struggle we have pledged ourselves to carry through to Freedom.


Faisnéis Neamhspleádhchuis

De bhrigh gur dual do mhuinntir na hÉireann bheith n-a saor náisiún.

Agus de bhrigh nár staon muintir na hÉireann riamh le seacht gcéad bliadhain ó dhiúltadh d’annsmacht Gall agus ó chur ina choinnibh go minic le neart airm.

Agus de bhrígh ná fuil de bhunadhas agus ná raibh riamh de bhunadhas le dlighe Shasana san tír seo acht foiréigean agus calaois, agus ná fuil de thaca leis ach sealbh lucht airm I n-aimhdheóin dearbhthola muinntire na hÉireann.

Agus de bhrigh go ndeárna Saor-Arm na hÉireann Saorstát Éireann d’fhorfhógairt I mBaile Átha Cliath Seachtmhain na Cásca 1916 ar son muinntire na hÉireann.

Agus de bhrigh go bhfuil muinntir na hireann lán-cheeaptha ar neamhspléadhchus iomlán do bhaint amach agus do chosaint dóibh fhéin d’fhonn leas an phobuil do chur chun cinn, an ceart d’athchur ar a bhonnaibh, an tsíothcháin I nirinn agus caradas le náisiúnaibh eile do chur I n-áirithe dhóibh féin agus féineachus náisiúan tsíothcháin I nirinn agus caradas le náisiúnaibh eile do chur I n-áirithe dhóibh féin agus féineachus náisiúnta do cheapadh go mbeidh toil na ndaoine mar bhunudhas leis agus cothrom cirt is caoitheamhlachta dá bhárr ag gach duine I nÉirinn.

Agus de bhrigh go ndeárna muinntir na hÉireann, agus sinn I mbéal ré nuadha de stair an domhain, feidhm a bhaint as an Olltoghadh, Mí na Modlag, 1918, chun a dhearbhughadh de bhreis adhbhalmhóir gur toil leó bheith díleas do Shaorstát Éireann.

Ar an adhbhar son deinimídne .i.na teachtaí atá toghtha ag muinntir na hÉireann agus sinn I nDáil Chomhairle I dteannta a chéile, bunughadh Saorstáit d’áth-dheimhniughadh I n-ainm náisiún na hÉireann agus sinn féin do chur fá gheasaibh an deimhniughadh so do chur I bhfeidhm ar gach slighe ar ár gcumas.

Órduighmíd ná fuil de chomhacht ag éinne ach amháin ag na Teachtaíbh toghtha ag muinntir na hÉireann dlighthe dhéanamh gur dual do mhuinntir na hÉireann géilleadh dhóibh, agus ná fuil de pháirliment ann go mbeidh an náisiún umhal do ach amháin Dáil Éireann.

Dearbhuighmíd ná fuilingeóchaimíd go bráth an cumhangcas atá dá dhéanamh ag an annsmacht Ghallda ar ár gceart náisiúnta agus éilighmíd ar chamthaí na Sasanach imtheacht ar fad as ár dtír.

Ilighimíd ar gach saornáisiún ar domhan neamhspleádhchus na hÉireann d’admháil agus fógraimíd gurab éigean ár neamhspleádhchus chun síothcháin a chur I n-áirithe do’n domhan.

I n-ainm muinntire na hÉireann cuirimíd ár gcinneamhaint fé chomairce Dhia an Uile-Chomhacht do chuir misneach agus buan-tseasamhacht n-ár sinnsear chun leanamhaint leó go treun les na céadta bliadhain gcoinnibh tíoránachta gan truagh gan taise: agus de bhrigh gur móide an neart an ceart a bheith againn san troid d’fhágadar mar oighreacht againn, aithchuingimiíd ar Dhia A bheannacht do bhronnadh orainn I gcóir an treasa deiridh den chomhrac go bfhuilmid fé gheasaibh leanmhaint do go dtí go mbainfeam amach an tsaoirse.


Adopted by Dáil Éireann, the revolutionary parliament of the unilaterally-declared Irish Republic, at its first meeting in the Mansion House, Dublin, on 21st January, 1919.

%d bloggers like this: