front page Forums Representatives of ‘United States of Kailasa’, a Nityananda’s self-proclaimed country attended UN meet on 24/02/2023

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #125213
  advtanmoy
  Keymaster

  The United States of Kailasa (USK) is a self-proclaimed sovereign nation founded by Indian spiritual leader Nithyananda in 2019. It claims to be the first Hindu nation in modern times, and its stated mission is to create a “Hindu Renaissance” and promote the spiritual and cultural revival of Hinduism. The nation has no official recognition from any other country, and does not have a recognized territory. Instead, it is composed of several spiritual centers around the world, including India, the United States, the United Kingdom, and various other countries. USK’s activities include hosting spiritual retreats, educational seminars, and other spiritual events. In February 2023, USK representatives attended the United Nations to bring attention to the plight of Hindus in India and other countries.

  [See the full post at: Representatives of ‘United States of Kailasa’, a Nityananda’s self-proclaimed country attended UN meet on 24/02/2023]

  #125405
  advtanmoy
  Keymaster

  National Anthem of Kailasa State in Devanagari Script

  श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामलापीठारूध।

  श्री मीनक्षी सुन्दरेश्वराभिन्न स्वरूप। परशिव पुत्ररत्न कुमार। गुरुमन्य तुल्यवतार। श्री पार्वती स्थन्यपानलब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत। सकल निगमागमसार भूत। द्राविड वेद प्रवक्तृ। श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञान चक्रवर्ति। सर्वजन सङ्घ सद्यो निर्वाण दीक्षाव्ययापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभकेसरी। शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पाण्ड्य महाराजगुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञानभानु वीक्षनानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमत् वृषभ ध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञपीठारूढ। श्री जगद्गुरु श्री ज्ञानसम्बन्ध देशिक स्वामि वागीश सुन्दर माणिक्यवाचक स्वामिनां अवतार भूत। श्री ज्ञान सम्बन्ध स्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान। अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान।

  कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीथ त्रयस्त्रिम्शदुत्तर द्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासम्स्थान महसिम्हासन पीठकर्तृ

  साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगिरथ श्री रामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत। चतुःषष्टि योगिनीमण्डित चतुःषष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनु धर्म शासन सूर्यवम्श प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गि साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणि।

  साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्तोत्तरसहस्रश्री महामण्डलेश्वर।  साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारम्भ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परम्पराप्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तरसहस्रतम अष्टोत्तर सहस्रश्री अटल पीठाधीश्वर। धर्ममुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठस्य त्रयोविम्श गुरुमहासन्निधान।

  कैलास परम्परागत आदि पीठ सर्वज्ञपिठ जगद्गुरु।श्री कैलास पुनरुद्धरक श्री कैलास परमाचर्य श्रीमत् परमहम्स पर्व्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानन्द प्रणवस्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ट। श्रीमत् जगद्गुरु श्री-ल-श्री भगवद् श्री नित्यानन्द परमशिव श्री ज्ञान सम्बन्ध देशिक परमाचार्य स्वामिन्। अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरनेन विजयी भव विजयी भव जय जय।

   

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
%d bloggers like this: